Hoạt động


Hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ


Lắp đặt, chuyển giao công nghệ xử lý nước uống


Lắp đặt, chuyển giao công nghệ xử lý nước cấp cho khu du lịch

Trang 1 / 1 1

Hình ảnh hoạt động

Liên hệ với chúng tôi

Xin vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ
                       Nước-Môi trường TẤN CƯỜNG

Địa chỉ: K356/97 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận,
                       Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: +84 511 369 1411
Di động: +84 90 526 5849
E-mail: lienhe@wetech.vn
Website: http://wetech.vn