Liên hệ

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email dưới đây.

Email cho chúng tôi

Hình ảnh hoạt động

Liên hệ với chúng tôi

Xin vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ
                       Nước-Môi trường TẤN CƯỜNG

Địa chỉ: K356/97 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận,
                       Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: +84 511 369 1411
Di động: +84 90 526 5849
E-mail: lienhe@wetech.vn
Website: http://wetech.vn